Implementare

DOCUMENTE

 1. Apel de selectie
 2. Dosar de candidatura
 3. Proces verbal de prezentare a proiectului in consiliul profesoral
 4. Decizie comisie de management
 5. Decizie comisie de evaluare
 6. Note de informare
 7. Declaratie prelucrare date personale
 8. Gant Actualizat
 9. Certificate
 10. Decizie înființare comisie
 11. Adițional prelungire finanțare

Despre Erasmus+

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.
 

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul

 • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
 • pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027
 • dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.
Scroll to top