#2020ERASMUS Teacher21

“COMUNITATE EDUCAȚIONALĂ REZILIENTĂ: #PROFESOR21”

Proiect derulat de Școala Metropolitană ARC în anul școlar 2020-2021, finanțat printr-un grant ERASMUS+

Colectivul Școlii Gimnaziale Metropolitane ARC are ca obiectiv fundamental  creșterea rezilienței instituționale și a  capacității organizației de a răspunde nevoilor principalilor beneficiari ai actului educațional, elevii din Școala Metropolitană ARC și din comunitatea educațională prin abilitarea profesorilor și staff –ului școlii cu competențe identificate la nivel european ca fiind prioritare în educația pentru viitor a generației nativilor digitali.

Obiective:

1.Diversificarea ofertei școlii pentru adaptare la  nevoile identificate ale generației nativilor digitali prin abilitarea a trei profesori cu  know-how, cunoștințe  și încredere pentru a încorpora competențe cheie promovate la nivel european (digitale,  antreprenoriat, învățare personală și socială)  în curriculum-ul școlar, în activități cross-curriculare și extracurriculare. 

2. Extinderea si dezvoltarea profesională, a competențelor educatorilor în  digitalizarea mediului școlar al Școlii Metropolitane ARC, prin participarea a  doi  profesori la  cursuri structurate pe aceste teme

3. Dezvoltarea abilitatilor de profesor facilitator al experienței de învățare  prin participarea unui profesor  la cursuri structurate pe tema consolidarii rezilienței și echilibrului în relația profesor-elev în vederea   introducerii de inovații didactice sau de management la clasă adaptate la nevoia de motivație si învățare personalizată a  nativilor digitali.

4.Creșterea calității   profesionale a cadrului didactic  ca factor cheie pentru dimensiunea europeană a școlii prin  experienta de invatare interculturala, schimb de idei si bune practici în  cooperarea internațională prin participarea a două cadre didactice  la cursuri structurate pe aceasta tema și diseminarea la nivelul școlii și  comunității

Au fost alese șapte cursuri de înaltă calitate asigurata prin verificarea atentă a portofoliului organizației de primire, a detaliilor privind rezultatele si impactul asupra școlii si formabilului, care vizează nevoile prioritare la nivel de instituție si nevoile de formare ale  profesorilor si administrativ. Vor fi selectați prin procedură transparentă opt profesori de primar si gimnaziu pe baza motivatiei/nevoilor de formare, experiență și expertiză profesională, capacitate de transfer către colegi  si diseminare în comunitatea educațională locală, demonstrate prin portofoliul personal. Fiecare selectat va participa la un singur curs.

  1. The 4Cs: Creativity, Critical thinking, Communication and Collaboration in schools – EUROPASS TEACHER ACADEMY
  2. Coding and robotics – ITC INTERNATIONAL
  3. Digital steam. Teaching integrated science, Art and Mathematics with digital  devices –  EUNEOS CORPORATION
  4. How to make your school more international – A practice-based approach – EUNEOS CORPORATION
  5. Coaching strategies for schools – Turn change into lasting education benefits – EUNEOS CORPORATION
  6. What next in Finnish classrooms! New learning ways & spaces – EUNEOS CORPORATION
  7. Integrated curriculum – Teaching global skills – EUNEOS CORPORATION

Pe parcursul derulării proiectului și pe termen mediu, profesorii vor putea să folosească tehnologia digitală în proiectarea lecțiilor; să dezvolte planuri de creație curriculară si activități cross-curriculare; să folosească  gândire critică pentru contracararea supraîncărcării informaționale de astăzi; sa aplice tehnici de comunicare mai eficiente cu toți stakeholderii; sa dezvolte oportunități de colaborare în clasa si în toate aspectele comunității școlare; sa utilizeze  diferite metode si tehnici de învățare inovatoare la clasă, proiectarea lecțiilor prin sarcini de lucru semnificative pentru  lumea reala; sa aplice metode inovatoare  prin care  elevii sunt implicați ca si  creatori de cunoștințe în loc de receptori de cunoștințe; să fie capabil să dezvolte inițiative de cooperare internațională; să identifice aplicații digitale pentru educatori, știri și aplicații media utile pentru educatori și pentru elevi; să inițieze proiecte internaționale,  parteneriate  + eTwinning, Erasmus +; sa foloseasca modelul de coaching pentru  predare in clasa / în relationarea cu profesorii colegi și părinții; să consolideze reziliența și echilibrul în echipa elev-profesor; să susțină  o cultură bazată pe  încredere în școală și în comunitate ; să devină promotori ai  educației orientate spre viitor; să influențeze dinamica școlii pentru a permite inovația și schimbarea permanentă.

Profesorii participanți vor face transfer de cunoștințe și de experiență către colegi și comunitatea educațională mai largă, mărind gradul de eficiență si eficacitate instituțională și  impactul și prestigiul școlii în comunitate, mergând spre transformarea școlii într-o resursă reper de reziliență.

Pe baza evaluării tuturor activităților proiectate va fi actualizat si îmbunătățit planul  de dezvoltare europeană pentru următorii ani.

Gallery

Scroll to top